محشای قوانین

مرداد 8, 1395

وجوه مشترک کانون وکلاء دادگستری و مرکز امور وکلاء ومشاوران قوه قضاییه ومعضلات کنونی وکلاء

مقاله علمی درباره وجوه مشترک کانون وکلاء دادگستری و مرکز امور وکلاء ومشاوران قوه قضاییه ومعضلات کنونی وکلاء مولف: دکترمحمدشکیبی نژاد، کنسولرارشدبین الملل قضایی و عضوهیت […]
سایت دانشجو