جهت درخواست تبلیغات در سایت دانشجو در زمان کم می توانید با تلگرام @goolexa ارتباط بگیرید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.

 

لطفا برای گرفتن اطلاعات سایت دانشجو اینجا پیام ندید.

تعداد بازدید روزانه سایت حدود 23.000 نفر در روز

تعداد اعضاء سایت بیش از 377.000 نفر

تعداد مقالات سایت بیش از 202.000 عنوان یکتا