تبریک

اسفند 29, 1389

نوروز باستانی فرخنده باد

تبریک نوروز باستانی به کاربران سایت علمی دانش جویان ایران
آذر 17, 1389

۱۶آذر تقارن روز دانشجو و اول ماه محرم

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست ،هرکسی نغمه خودخواند و ازصحنه رود صحنه پیوسته بجاست،خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. تقارن ماه محرم الحرام وروز […]
سایت دانشجو