بهبود بینایی

آذر 13, 1395

عوارض ناشی از جراحی لیزیک چشم

تحقیقات اخیر نشان داده اند که جراحی های لیزیک چشم پس از مدتی مشکلات جدیدی برای چشم ایجاد می کنند. محققان دریافتند که بیش از 40 […]
تیر 20, 1395

بهبود بینایی با استفاده از جریان الکتریسیته

بر اساس نتایج یک تحقیق جدید و جزئی مشخص شد که تحریک کردن بخش مربوط به بینایی مغز با استفاده از الکتریسیته برای مدت کوتاهی بینایی […]
سایت دانشجو