SQL Server 2008

اسفند 15, 1390

آموزش سطح مقدماتی SQL Server 2008

اصطلاح پایگاه داده یکی از اصلاحات رایج در شاخه انفورماتیک است. امروزه بحث پایگاه داده را در بسیاری از کتابها و مقالات میتوان دید ولی کار در محیط عملی و یادگیری مفاهیمی به جز مفاهیم پایه مهمترین مطلبی هست که در بازار کار مورد استفاده قرار می گیرد و اصولا کمتر در کتاب ها به آن پرداخته شده یا به صورت غیر ملموس می باشد.
سایت دانشجو