sprooz

فروردین 11, 1391

ماهنامه تخصصی روباتیک اسپروز – شماره هفتم

شماره هفتم ماهنامه تخصصی روباتیک اسپروز منتشر شد. این ماهنامه، اولین نشریه تخصصی روباتیک است و کاری از شرکت بین المللی اسپروز، در راستای ترویج و توسعه دانش روباتیک در کشور می باشد. هم اکنون میتوانید، شماره هفتم (بهمن ماه 90) از ماهنامه اسپروز را از سایت علمی دانشجو دریافت نمایید.
سایت دانشجو