Autorun Magick Studio 2.2.2

فروردین 7, 1388

طراحی و خلق AutoRun و پروژه های مالتی مدیا با Autorun Magick Studio 2.2

امروزه دیگر کمتر CD یا DVD ای مطرحی بدست شما می رسد که بدون اجرا کننده ی خودکار یا Autorun باشد . به عبارتی داشتن یک […]
سایت دانشجو