گازهای گلخانه ای

بهمن 11, 1394

گرمای بی سابقه زمین در قرن 21

تحقیقات اخیر نشان داده اند که در چند سال اخیر دمای کره ی زمین به صورت بی سابقه ای بالا  رفته است. از میان 15 سال […]
سایت دانشجو