کنفرانس ملی میراث شهری و توسعه پايدار

شهریور 15, 1394

اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری و توسعه پايدار

– اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی،میراث شهری  و توسعه پايدار بهمن ماه1394 در تهران برگزار می گردد.از كليه پژوهشگران گرامي جهت شركت در همايش دعوت بعمل […]
سایت دانشجو