کنفرانس بین المللی

آذر 24, 1393

بزرگترین مجمع بین المللی مدیران ارشد استراتژی

“کنفرانس بین المللی مدیران استراتژیک” بزرگترین گردهمایی مدیران سراسر کشور می باشد. در این کنفرانس دو روزه سعی شده است تا به اصلی ترین موضوعات و دغدغه […]
آذر 13, 1393

کنفرانس بین المللی وب پژوهی…

“کنفرانس بین المللی وب پژوهی – فروردین 94” –محورهاي همايشارزیابی کیفیت وباقتصاد اینترنتی و مدل های کسب و کارامنیت و حریم خصوصی در وببازیابی وب و […]
سایت دانشجو