کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی

دی 11, 1393

برنامه‌ های کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: اجرای برنامه‌های ملی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی زمینه‌ساز احیای امر قرآن در عرصه علمی […]
سایت دانشجو