کالج دانشگاه فردوسی

خرداد 15, 1395

برگزاری دوره های آشنایی با رشته دوم در دانشگاه فردوسی

کالج دانشگاه فردوسی مشھد دوره های فرعی برای دانشجویان كارشناسی ترم سوم و دکتری برگزار می کند که این افراد با گذراندان واحد درسی می توانند […]
سایت دانشجو