کارشناسی حرفه ای

شهریور 6, 1394

آغاز ثبت نام مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای

ثبت‌نام و شركت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپيوسته) دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از روز شنبه ۷ شهریور  آغاز می شود […]
سایت دانشجو