کارت گرافیک

فروردین 25, 1388

کارت‌های گرافیک به کمک cpu می‌آید

کارت‌های گرافیک کامپیوتر یا (GPU (Graphic Processing Unit وظیفه انجام تمام پردازش‌های مربوط به تصاویر و گرافیک کامپیوتر را بر عهده دارند.
سایت دانشجو