کاربرد GIS

اسفند 15, 1390
geo

ماهنامه علمی تخصصی ژئومپیا – شماره پنجم

ماهنامه علمی – تخصصی ژئومپیا منتشر شد. این نشریه حاصل کار گروهی تیمهای متخصص، از اعضای انجمن ژئومپیا بوده و یک محصول حرفه ای می‌باشد. نسخه الکترونیکی این نشریه به صورت رایگان در هفته اول هر ماه منتشر میشود.
سایت دانشجو