پیش بینی

شهریور 18, 1387

پيش بينى و كنترل توفان

هر ساله توفان هاى موسمى بسيار بزرگ كه تندبادهايى با سرعت بيش از 120 كيلومتر بر ساعت را ايجاد مى كنند، سراسر درياهاى گرمسيرى را درنورديده […]
سایت دانشجو