پژوهش هنر

دی 14, 1393

ایجاد رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده هنر دانشگاه علوم و تحقیقات

دکتر حمید ماجدی رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در گفتگویی خاطر نشان کرد: ما در دانشکده هنر و معماری با […]
سایت دانشجو