پژوهشی های کاربردی

آذر 16, 1393

دومین همایش ملی پژوهشی های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

محورهاي همايش کامپیوتر: مهندسي نرم افزار سيستم هاي نرم افزاري، مهندسي نرم افزار و روش هاي صوري، معماري نرم افزار، مهندسي وب، پايگاه داده عملياتي و […]
سایت دانشجو