پژوهشگران عالی رتبه ایرانی

آذر 23, 1393

اعطای کرسی پژوهشی علوم اعصاب به پروفسور گرجی

کرسی پژوهشی علوم اعصاب از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به پروفسور علی گرجی اعطا می‌شود. به گزارش ایسنا: روز دوشنبه، بیست و […]
سایت دانشجو