پرنده

مهر 27, 1389

قطارهای پرنده

در ژانویه 2008 شرکت راه آهن ژاپن طرح سریعترین قطار جهان را به مرحله اجرا گذاشت. این قطار مسیر بین توکیو به اوساکا را طی خواهد […]
آبان 15, 1387

پرنده ها هم لهجه دارند

پرنده ها هم لهجه دارند
سایت دانشجو