پراکنده

بهمن 12, 1391

آموزش تصویری ماتریس اسپارس (اختصاصی دانشجو)

در این فیلم آموزشی ماتریس اسپارس از سرفصل‌های کتاب "ساختمان داده‌ها" که در مقاطع کارشناسی رشته‌های کامپیوتر و IT تدریس می‌شود تشریح و توضیح داده شده است. از ماتریس اسپارس برای ذخیره داده‌هایی که دارای ویژگی تعدد بیت‌های صفر هستند استفاده می‌شود. به عنوان مثال ماتریسی با 100 آرایه که دارای 90 آرایه صفر می‌باشد مقدار زیادی از حافظه را به هدر می‌دهد؛ برای رفع این مشکل داده‌هایی که آرایه‌های صفر زیادی دارند را با استفاده از روش ماتریس اسپارس (ماتریس خلوت یا پراکنده) ذخیره می‌کنیم.
سایت دانشجو