مصرف بنزین

آبان 14, 1387

ایا سرعت در مصرف بنزین تاثیر دارد؟

خوب برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم باید بگیم که در سیستم انژکتوری هیچ رابطه ای بین سرعت و مصرف سوخت وجود ندارد عجیبه؟
سایت دانشجو