مشاوره رایگان

تیر 20, 1395

ارائه مشاوره رایگان انتخاب رشته در پایگاه های هدایت تحصیلی

تقی ابوطالبی احمدی،  معاون پرورشی و فرهنگی  آموزش و پرورش شهر تهران گفت: براساس هماهنگی صورت گرفته بین معاونت های پرورشی و فرهنگی و متوسطه شهر […]
سایت دانشجو