مریم اسلامی

دی 24, 1393

همکاری محققان دانشگاه آزاد و هاروارد در ساخت داربست دریچه قلب

 مریم اسلامی، پزشک و فارغ التحصیل دکتری تخصصی زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی که پایان نامه دکتری تخصصی خود را در دانشگاه هاروارد امریکا به طور حضوری […]
سایت دانشجو