مرکز همایش های بین المللی رازی

خرداد 28, 1394

سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش

تاریخ شروع: دوشنبه 02 شهريور 1394 تاریخ پایان: دوشنبه 02 شهريور 1394 مکان: تهران – مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار کننده: شرکت همایش آزماپارسیان […]
سایت دانشجو