مدرسه

آذر 20, 1395

تقویت دانشگاه فرهنگیان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش

فخر الدین دانش آشتیانی در جلسه شورای معاونان دانشگاه فرهنگیان با اشاره به کم بودن سرانه دانشگاه فرهنگیان گفت: دانشگاه می‌تواند از طریق طرح های پژوهشی […]
سایت دانشجو