مدرسان شریف

شهریور 5, 1392

همایش‌های تخصصی مدرسان شریف

همایش‌های تخصصی مدرسان شریف امروزه تقریباً ‌در هر مؤسسه‌ای شعار همایش و مشاوره شنیده می‌شود، اما در حقیقت هدف از همایش و یک مشاوره صحیح در بیشتر مواقع متفاوت از آن چیزی است که امروزه در مؤسسات مختلف مطرح می‌شود. هر فرد با تجربه‌ای در این زمینه می‌داند که در مسیر موفقیت کنکور کارشناسی ارشد "داشتن مشاور خوب حتی از مدرس خوب واجب‌تر است"، چراکه مشاور زمان را برای داوطلب مدیریت می‌کند و تنها زمان است که در زندگی قابل جبران و برگشت نیست. پس صرفاً‌ یدک کشیدن نام مشاور و یا همایش ملاک نیست و باید به محتوای آن مشاوره مفتخر بود.
سایت دانشجو