مداربسته

فروردین 28, 1388

دوربین مداربسته

امروزه در مراكز صنعتي و اداري جهت نظارت بر محيط فيزيكي و نظارت بركار كاركنان يا كـارگران در جـهت كنترل  و مديـريت بهـتر و كارآمـد‌تر بـه […]
سایت دانشجو