مجلات علمی و پژوهشی

آذر 23, 1393

افزایش تعداد مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه به بیش از 30 عنوان در آینده

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با بیان این که قرار است در سال‌های آتی تعداد مجلات علمی و پژوهشی را به بیش از 30 […]
سایت دانشجو