ماهواره آزاد ست

دی 6, 1393

آغاز ساخت ماهواره دانشجویی دانشگاه آزاد در آینده نزدیک

ساخت ماهواره دانشجویی دانشگاه آزاد در آینده نزدیک آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، دکتر مهدی نصیری از طراحان پروژه ماهواره امید در همایش ثریا که به […]
سایت دانشجو