مادران شهدا

دی 11, 1393

اکران شیار143 در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات در نظردارد فیلم ارزشی شیار۱۴۳را در این دانشگاه اکران کند.  بر اساس این گزارش، اکران این فیلم سه شنبه 16 […]
سایت دانشجو