لامپ

آبان 18, 1387

لامپ های مهتابی(فلورسنت) و سلامتی

یک لامپ مهتابی از انواع “لامپ های تخلیه گازی” می باشد که از الکتریسیته برای برانگیختن بخار جیوه داخل گاز آرگون یا نئون استفاده می کند […]
سایت دانشجو