كار آفريني

تیر 18, 1388

خلاقيت و كار آفريني

در تعريف كارآفريني گفته اند كه شخص كارآفرين داراي ايده هاي جديدي است كه اين ايده ها جهت ايجاد تغيير و تحول اساسي در فرآيند تصميم […]
سایت دانشجو