قله

بهمن 9, 1395

آیا ارتفاع اورست کاهش یافته است؟

محققان هندوستان در تحقیقی جدید تصمیم دارند تا با اندازه گیری ارتفاع اورست دریابند که آیا بلندترین قله جهان بر اثر زمین لرزه ای که در […]
سایت دانشجو