قصر عجیب، ایتالیا

فروردین 11, 1388

قصر عجیب در زیر زمین

بناي زيرزميني زيباي ايتاليا، تعداد عجايب جهان را به عدد 8 رساند .
سایت دانشجو