فیل

اسفند 16, 1395

درشت اندامان کم خواب

یافته های جدید نشان داده اند که فیل ها نیاز چندانی به خواب ندارند. پس از اینکه دو فیل ماده به مدت یک ماه مورد بررسی […]
سایت دانشجو