فوتونیک

آبان 23, 1395

ساخته شدن نخستین پردازشگر نوری در دانشگاه کالیفرنیا

محققان دانشگاه کالیفرنیا با همکاری دانشمند ایرانی موفق به ساخت اتصالات انتقال دیتا بر مبنای فوتون‌های نوری برای پردازشگرهای کامپیوتری شدند. دانشمندان توانستند دو هسته پردازشگر […]
سایت دانشجو