فند

بهمن 22, 1387

مضرات مصرف زياد قند

مصرف زياد شکر و قندهاي ساده ، سلامت انسان را به مخاطره مي اندازد. اين امري مسلم است که همگان به آن آگاهي دارند. تعادل نداشتن […]
سایت دانشجو