فناوري اطلاعات

دی 14, 1393

برگزاری كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات در پارك علم وفناوري

نشست خبري كنفرانس ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات در پارك علم وفناوري دانشگاه تهران برگزارشد. در اين نشست دكتر داريوش نوروزي دبيركنفرانس گفت:ارائه پديده هاي نو،چرخ […]
دی 23, 1388

چالشهاي اجرا و پياده سازي ERP در سازمانهاي كشور

جهاني شدن رقابت سازمانها و شركتها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آنها را ناگزير به پيوستن به بازارهاي جهاني كرده است.يكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلي پيوستن به بازارهاي جهاني است، سيستم‌هاي برنامه ريزي منابع سازماني ( ERP ) است.
سایت دانشجو