فلز سرب

مهر 25, 1395

حقایقی در رابطه با سرب

سرب یک فلز بسیار پر کاربرد است اما در کنار منافع خود اثرات سمی بر روی انسان ها دارد. در واقع اگر ما نگران تنفس در […]
سایت دانشجو