فراموش کردن

اسفند 10, 1396

اثرات جالب فراموش کردن

حدود ۱۰۰ بیلیون عصب در مغز هر انسان وجود دارد که کارشان ذخیره و حفظ اطلاعات است. پس جا برای اطلاعات در مغز بسیار زیاد است. […]
سایت دانشجو