فجرکاپ

بهمن 9, 1392

تغییر در زمان برگزاری مسابقات رباتیک فجرکاپ ۲۰۱۴ 

تغییر در زمان برگزاری مسابقات و افزایش جوایز مسابقات رباتیک فجرکاپ 2014
سایت دانشجو