غده لنفاوي پيشاهنگ

دی 25, 1393

اجرای طرح تحقیقاتی درمان سرطان سينه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 محقق دانشگاه علوم پزشکي مشهد در يک طرح تحقيقاتي موفق به دستيابي به روش نوين درماني در درمان سرطان سينه شد.  اين طرح تحقيقاتي به همت […]
سایت دانشجو