علوم اسلامی

آذر 17, 1394

نیایش پیامبر(ص)، پیام جاودانه برای دانشجویان

پیامبر خدا حضرت محمد(ص) «علم» و «نفع» را به هم گره زده اند و در نیایش خویش خواستار سودمندی دانش شده و فرموده اند: «اللهم انفعنی […]
سایت دانشجو