عزای عمومی

بهمن 1, 1395

وضعیت تعطیلی دانشگاه ها در پی اعلام عزای عمومی

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به اعلام عزای عمومی از سوی دولت در روز شنبه اظهار داشت: فردا شنبه دوم بهمن […]
سایت دانشجو