عزاداری

آذر 12, 1394

حرکت عزاداران دانشجو به سمت بیت رهبری

طبق روال سالهای گذشته امسال نیز دانشجویان در قالب دسته های عزاداری خواهران و برادران میهمان حسینیه امام خمینی (ره) هستند.  هزاران دانشجوی دانشگاه‌های تهران در […]
سایت دانشجو