عدم هوشیاری

اردیبهشت 5, 1396

نور درمانی و تاثیر آن بر حالت کما

آیا تاباندن نورهای درخشان و روشن بر بیمارانی که در کما به سر می برند، بر روند بیداری آنان موثر است؟ یکی از مطالعه های جدیدی […]
سایت دانشجو