صندلی خالی دانشگاه

مهر 13, 1394

500هزار صندلي خالي در دانشگاه آزاد …

رئیس دانشگاه آزاد کشور در گفتگوی خبری خود اعلام کرد: 500هزار صندلی خالی در دانشگاه داریم . دکتر میر زاده در هشتمین جلسه هیات امنای دانشگاه ازاد همدان […]
سایت دانشجو