صدور مدرك

مهر 1, 1394

اطلاعيه سازمان سنجش در خصوص پذيرفته شدگان نهايي حافظان كل قرآن مجيد…

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و ضمن آرزوي موفقيت براي كليه حافظان محترم قرآن، بدينوسيله فهرست اسامي 110 نفر پذيرفته‌شدگان نهايي، آن دسته […]
سایت دانشجو