شکر

آبان 24, 1390

پیک دانشجو ؛ شماره پانزدهم

شماره پانزدهم پیک دانشجو
اردیبهشت 11, 1390
انواع روش‌های کاشت نیشکر

انواع روش‌های کاشت نیشکر

انواع روش‌های کاشت نیشکر. آماده‌سازى زمين براى نيشکر. براى عمل آورى نیشكر چهار عملیات اصلى آماده سازى زمین، كاشت، داشت و برداشت در بخش كشاورزى به شرح زیر انجام مى گردد: آماده سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت.
بهمن 22, 1387

مضرات مصرف زياد قند

مصرف زياد شکر و قندهاي ساده ، سلامت انسان را به مخاطره مي اندازد. اين امري مسلم است که همگان به آن آگاهي دارند. تعادل نداشتن […]
سایت دانشجو